Průvodce wellness

Novinky ze světa zdraví od Mgr. Martina Jelínka

Kouření

Mluvit nebo psát cokoli o tom, že kouření škodí zdraví, se dnes téměř nenosí. Alespoň ne u té skupiny populace, která ke svému zdraví přistupuje s despektem. Volné radikály, dehet, plísně, nikotin a více než 4000 dalších chemikálií, následně vznikající fyzická i psychická závislost, zhoubné nádory různých tkání a orgánů, celková destrukce organismu… všichni tyto informace známe, kuřáci dokonce s úsměvem čtou na každé zakoupené krabičce hesla typu „Kouření může zabíjet“ či jiné slogany snažící se „závisláky“ odradit od tohoto zlozvyku. Cigarety se neustále zdražují, statistiky ale o snižování jejich spotřeby pozitivně nehovoří. Donekonečna se štědře dotují výzkumy prokazující všemožné negativní dopady dlouhodobého kouření na lidské zdraví, hledají se možnosti, jak u skutečně závislých kuřáků snížit negativní dopad tohoto počínání. Vyrábí se multivitamíny pro kuřáky (pro nezasvěcené do problematiky se jedná o obyčejný multivitamín zbavený antioxidantu beta karotenu, u kterého studie prokázaly schopnost podporovat rozvoj zhoubného onemocnění plic u kuřáků. Ve finále si kuřák koupí takový produkt, který obsahuje o jednu složku méně a zaplatí za něj o 20% více…).

V jednotlivých zemích vznikají občasné snahy odsunout kuřáky z veřejných prostor atd atd. Výsledek je všude stejný – mezi nejbohatší firmy na světě stále patří farmaceutické společnosti a výrobci tabáku. Co naplat, asi nebude mít význam snažit se vycházet vstříc lidem, kteří o pomoc nemají zájem. Smutné, ne-li tragické na celé situaci je ale to, že pěstováním tohoto zlozvyku škodíme i svému okolí. Opět opusťme prostor diskuze zabývající se škodlivostí pasívního kouření na dospělou populaci.

Tragickou situací je míněno především nezodpovědné kouření matek v průběhu těhotenství. Ubližovat ještě nenarozeným dětem není fér. Není to správné, spravedlivé, slušné…dala by se najít spousta výrazů vystihující tento stav. Na svět pak přicházejí děti – budoucnost nás všech – s nižší porodní hmotností, vrozenými poruchami imunitního systému, zvýšeným rizikem syndromu náhlého úmrtí, ekzémy, neurologickými abnormalitami (hyperaktivitou, depresemi…). Výčet problémů by byl velmi dlouhý a skutečně smutný. Vyvolávat negativní emoce je ale zbytečné, protože nic nevyřeší – smutek a žal nikomu nepomohou. Rozčilování se a následný pocit bezmocnosti taktéž ne. Pokud už máme na tomto světě vykonat něco smysluplného, má význam přiložit ruku k dílu a přičinit se na jakékoli úrovni.

Přeji pohodový den
Mgr. Martin Jelínek

Průvodce wellness, Další články