''

Štěpánka Petroušová

  • rok narození 1968
  • vdaná, 3 děti
  • České Budějovice
  • v roce 1991 jsem složila státní závěrečnou zkoušku na Vysoké škole zemědělské v Českých Budějovicích se specializací Integrovaná ochrana rostlin
  • 2010 šestiměsíční intenzivní kurs Poradce pro výživu a suplementaci lektora Mgr. Martina Jelínka (380 hodin se složením závěrečných zkoušek)
  • 2024 absolvování státní zkoušky a získání Osvědčení o získání profesní kvalifikace